Omkreds af cirkel

Det er ikke umiddelbart muligt at måle, hvor stor omkredsen af en cirkel er. Derfor er du nødt til at lave en beregning efter en bestemt formel for at finde svaret. Herunder får du en instruktion i, hvordan beregningen foretages.

Når omkredsen af en cirkel skal beregnes, er der et bestemt mål, som du er nødt til at kende for at kunne gøre det. Det tal skal du indsætte i en formel, og efter beregningen har du ret hurtigt det korrekte facit.

Hvordan beregnes omkredsen af en cirkel?

Omkredsen af en hvilken som helst cirkel kan beregnes ud fra en af disse 2 formler (afhængigt af om du kender cirklens radius eller diameter):

  • Omkreds = 2 * r * pi
  • Omkreds = d * pi

2 * r står for cirklens diameter – 2 * radius – og pi er en matematisk konstant på 3,1415 og et – så vidt vides – uendeligt antal decimaler derefter.

Pi er forholdet imellem en cirkels omkreds og cirklens diameter. Nemlig omkredsens længde divideret med diameterens længde. Derfor skal pi anvendes, når en cirkels omkreds skal beregnes.

Omkreds af cirkel
Klik for at se illustrationen i stor størrelse.

Sådan laver du beregningen

Hvis du kender cirklens centrum, kan du måle afstanden fra centrum og ud til selve cirklens kant. Det er cirklens radius.

Når du har radius’ mål, kan du sætte det tal ind i formlen på det sted, hvor der står r. Herefter er det bare at gange tallet med 2 og derefter gange resultatet med pi. Det gøres nemmest ved brug af en lommeregner, som oftest har en pi-tast (π). Så får du ret mange cifre efter kommaet med. Tegnet for pi er det græske bogstav (π) af samme navn.

Nu får du et resultat, som er lig med den pågældende cirkels omkreds.

Ved du, hvor lang cirklens diameter er – fra cirklens ene kant til den anden direkte igennem centrum – kan du også bruge det mål til at beregne cirklens omkreds med. Så skal du bare ikke gange med 2.

Vil du vide mere? Tjek udvalget af matematikbøger her!

Vil du vide mere om geometri, matematik og fysik, så tjek udvalget af matematikbøger og -aktiviteter herunder – fra førskole til højt plan.

Copyright 2024 - Pilanto Aps